Input:

Kako zagotoviti hiter in učinkovit proces konsolidiranja in povezava s poslovodnim računovodstvom

1.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.10 Kako zagotoviti hiter in učinkovit proces konsolidiranja in povezava s poslovodnim računovodstvom

Mateja Vrankar, pooblaščena revizorka, BDO Revizija d.o.o.

Hitro in učinkovito poročanje o poslovanju na konsolidirani ravni skupine je v današnjem času ključno pri presoji poslovne uspešnosti saj poslovodstvo, lastniki, banke, regulatorji in drugi deležniki zahtevajo in pričakujejo pravočasne in zanesljive informacije o poslovanju skupine.

Konsolidirani računovodski izkazi podajajo prikaz premoženjskega in finančnega stanja ter poslovne uspešnosti skupine podjetij, kot da bi šlo za eno podjetje. Zaradi možnosti vplivanja na poslovanje podjetij v skupini lahko edino konsolidirani računovodski izkazi, kjer so ti vplivi izločeni, podajo resničen in pošten prikaz premoženjskega in finančnega stanja ter poslovne uspešnosti skupine. V kolikor želijo lastniki, upniki, zaposleni, investitorji in druge zainteresirane javnosti dobiti vpogled v resnično in pošteno premoženjsko in finančno stanje ter poslovni izid skupine, morajo uporabiti konsolidirane računovodske izkaze in ne računovodske izkaze obvladujočega podjetja ali seštevkov računovodskih izkazov odvisnih podjetij.

Skupina nima lastnega izvirnega računovodstva. Skupinski oziroma konsolidirani računovodski izkazi se sestavijo kot seštevek posamičnih izkazov podjetij v skupini, ki so sicer pravno samostojna, iz gospodarskega vidika pa pod vplivom obvladujočega podjetja.

Pri izdelavi konsolidiranih računovodskih izkazov se seštejejo računovodski izkazi obvladujočega podjetja in njegovih odvisnih podjetij postavko za postavko, tako da se seštevajo sorodne vrste sredstev, obveznosti, kapitala, prihodkov in odhodkov, drugega vseobsegajočega donosa ter denarnih tokov. Nato se izvedejo naslednji postopki:

1. konsolidacija kapitala:

- izloči se knjigovodska vrednost finančne naložbe obvladujočega podjetja (ali/in drugega odvisnega podjetja v skupini) v vsakem odvisnem podjetju in delež obvladujočega podjetja (in/ali drugega


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih