Input:

Postopki popolnega konsolidiranja in obračunavanje poslovnih združitev po MRSP3 - poslovne združitve

26.11.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.6.2 Postopki popolnega konsolidiranja in obračunavanje poslovnih združitev po MRSP3 - poslovne združitve

Ingrid Zadel

Postopki popolnega konsolidiranja in obračunavanje poslovnih združitev so opredeljeni v MSRP 3 – Poslovne združitve. Standard obravnava zahteve glede merjenja pridobljenih sredstev, obveznosti, neobvladujočega deleža v prevzetem podjetju, dobrega imena oziroma dobička pri izpogajanem nakupu ter določa obseg razkritij v računovodskem poročilu (MSRP 3.1).

- Opredelitev poslovne združitve

Poslovna združitev je transakcija ali drug poslovni dogodek, v katerem prevzemnik pridobi obvladovanje enega ali več poslovnih subjektov, vključno s transakcijami, ki se včasih imenujejo „prave spojitve” ali „spojitve enakih” (MSRP 3.A).

Poslovni subjekt (angl. business) je povezan niz aktivnosti in sredstev, s katerimi si naložbeniki ali drugi lastniki, člani ali drugi udeleženci v poslovni združitvi zagotovijo donos v obliki dividend, nižjih stroškov ali drugih gospodarskih koristi (MSRP 3.A). Poslovni subjekt opredeljujejo trije elementi: (i) vložki (nekratkoročna sredstva, industrijska lastnina, sposobnost pridobiti dostop do potrebnih materialov, pravic in zaposlencev), (ii) postopki (postopki strateškega poslovodenja, operativni postopki in postopki upravljanja virov), (iii) izložki (donos v obliki dividend, nižjih stroškov ali drugih gospodarskih koristi neposredno naložbenikom ali drugim lastnikom, članom ali udeležencem) (MSRP 3.B7).

- Izločitev iz uporabe MSRP 3

MSRP 3 se uporablja za transakcije ali druge poslovne dogodke, ki ustrezajo opredelitvi poslovne združitve, ne uporablja pa se za:

- ustanovitev skupnih podvigov;

- nakup sredstev ali skupine sredstev, ki ne predstavljajo poslovnega subjekta. V takšnih primerih mora prevzemnik opredeliti in pripoznati posamezna pridobljena sredstva in obveznosti, na katere razporedi stroške skupine na podlagi njihove relativne poštene vrednosti na datum nakupa, kar ne povzroči nastanka dobrega imena;

- združitev podjetij ali poslovnih subjektov pod skupnim upravljanjem (MSRP 3.2).

- Metoda obračunavanja poslovne združitve

Vsako poslovno združitev se obračuna po prevzemni metodi, ki zahteva:

- opredelitev prevzemnika;

- določitev datuma prevzema;

- pripoznavanje in merjenje pridobljenih opredeljivih sredstev, prevzetih obveznosti in neobvladujočega deleža v prevzetem podjetju;

- pripoznavanje in merjenje dobrega imena ali dobička pri izpogajanem nakupu (MSRP 3.4-5).

Slika 1

Slika 1: Poudarek iz MSRP – Poslovne združitve

- Opredelitev prevzemnika

Pri vsaki poslovni združitvi se določi prevzemnika - podjetje, ki prevzame obvladovanje nad prevzetim podjetjem, pri čemer se uporabljajo napotki v MSRP 10 – Konsolidirani računovodski izkazi ter naslednji dejavniki:

- pri poslovni združitvi z izmenjavo deležev v lastniškem kapitalu je prevzemnik podjetje, ki izdaja deleže v lastniškem kapitalu. V nekaterih poslovnih združitvah, ki se imenujejo „obrnjeni prevzemi”, je izdajateljsko podjetje prevzeto podjetje;

- prevzemnik je podjetje, ki se združuje, katerega relativna velikost (merjena na primer s sredstvi, prihodki ali dobičkom) je znatno večja od drugega podjetja ali drugih podjetij, ki se združujejo;

- v poslovni združitvi, ki vključuje več kot dve podjetji, se pri določanju prevzemnika med drugim upošteva, katero podjetje, ki se združuje, je začelo združevanje ter relativno velikost podjetij, ki se združujejo;

- prevzemnik je lahko novo podjetje, ki prenese denar ali druga sredstva ali kot nadomestilo povzroči obveznosti, pri čemer se upoštevajo nadaljnji napotki v MSRP 3 (MSRP 3.6-7, B14-B18).

- Datum prevzema


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih