Input:

MSRP 15 - Prihodki iz pogodb s kupci - primer uporabe MSRP 15 od 1.1.2018

28.5.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.16 MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci – primer uporabe MSRP 15 od 1.1.2018

Ingrid Zadel

Ta članek vsebuje sklop nekaterih primerov prehoda na MSRP 15 za skupino ZXY, kjer smo skušali prikazati praktični dodatek h konsolidiranemu računovodskemu poročilu na dan 1.1.2018. Tako prikazano gradivo ne vključuje vseh možnih oblik predstavitev razkritij prehoda, ki so zahtevana v MSRP 15. Enako sprejemljive so tudi drugačne predstavitve, če so v skladu z zahtevami MSRP standardov in pojasnil. Predstavljeni primeri prehoda na MSRP 15 ne nadomeščajo obravnave in interpretacije MSRP 15 in drugih ustreznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja in pojasnil ali strokovno presojo glede poštenosti in celovitosti predstavitve.

1. Prva uporaba MSRP 15 za obdobja, ki se začnejo 1.1.2018

MSRP 15 – Prihodki iz pogodb s kupci, v uporabi z dnem 1.1.2018, določa petstopenjski proces pripoznavanja prihodkov. V skladu z MSRP 15 se prihodki pripoznajo v znesku, ki odraža pričakovano nadomestilo, do katerega bo skupina upravičeno v zameno za to blago ali storitve. Skupina upošteva pogoje iz pogodbe ter vsa ustrezna dejstva in okoliščine.

Novi standard velja za prihodke iz pogodb s strankami in nadomešča vse MRS/MSRP in nekatera pojasnila, ki obravnavajo prihodke, vključno z MRS 11 – Gradbene pogodbe, MRS 18 – Prihodki, OPMSRP 15 Pogodbe o izgradnji nepremičnin, OPMSRP 18 Prenos sredstev od strank, SOP 31 Prihodki – blagovne menjave, ki vključujejo storitve oglaševanja.

(MSRP15 (C2-C8))

Pri prvi uporabi MSRP 15 je zahtevana prilagoditev bodisi za nazaj za vsako predhodno poročevalsko obdobje (v skladu z MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake), bodisi za nazaj s kumulativnim učinkom začetka uporabe tega standarda.

Skupina je izbrala uporabo metode prilagoditve za nazaj za vsako predhodno poročevalsko obdobje.

Skupina je uporabila naslednje praktične rešitve:

- v primeru zaključenih pogodb ni preračunala pogodbe, ki se začnejo in zaključijo v istem letnem poročevalskem obdobju;

- v primeru zaključenih pogodb, ki imajo variabilna nadomestila, je uporabila transakcijsko ceno na datum zaključka pogodbe;

- za vsa poročevalska obdobja pred datumom začetka uporabe ne razkriva zneska transakcijske cene.

(MSRP15(C4))

Zaradi računovodskih usmeritev, ki jih je skupina uporabljala v skladu z MRS 18, MRS 11 in z


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih