Input:

MSRP 9 - Računovodske usmeritve za finančna sredstva in obveznosti od 1.1.2018

25.1.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

4.5.12 MSRP 9 - Računovodske usmeritve za finančna sredstva in obveznosti od 1.1.2018

Ingrid Zadel

1. Veljavnost:

MSRP 9 – Finančni inštrumenti obravnava računovodske usmeritve za finančna sredstva in obveznosti od 1.1.2018.

2. Finančna sredstva

2.1 Razvrstitev

(MSRP9 (4.1.1))

Od 1. januarja 2018 skupina razvršča svoja finančna sredstva v naslednje skupine:

- finančna sredstva, merjena po pošteni vrednosti prek drugega vseobsegajočega donosa ali po pošteni vrednosti prek poslovnega izida;

- finančna sredstva, merjena po odplačni vrednosti.

Razvrstitev je odvisna od poslovnega modela podjetja za upravljanje s finančnimi sredstvi in od značilnosti pogodbenih denarnih tokov finančnega sredstva.

(MSRP9(5.7.1)) (MSRP9 (4.1.4))

Pri sredstvih, izmerjenih po pošteni vrednosti, se dobički in izgube bodisi evidentirajo v izkazu poslovnega izida ali prek drugega vseobsegajočega donosa.

Za naložbe v kapitalske instrumente, ki niso v posesti za trgovanje, bo pripoznanje dobičkov in izgub odvisno od tega, ali je skupina v času začetnega pripoznanja prevzela nepreklicno odločitev, da bo poznejše spremembe poštene vrednosti naložbe v kapitalski instrument predstavila v drugem vseobsegajočem donosu.

(MSRP9 (4.4.1))

Skupina prerazvrsti vsa zadevna finančna sredstva samo, če spremeni poslovni model za upravljanje finančnih sredstev.

Možnost, da se finančno sredstvo določi kot merjeno po pošteni vrednosti prek poslovnega izida

(MSRP9 (4.4.1))

Kljub zgoraj navedenih razvrstitev lahko podjetje ob začetnem


 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih